قيمت درهم

قيمت درهم


قیمت درهم امارات در بازار امروز سه شنبه ۹ خرداد ساعت ۱۴ با ۷۰ تومان کاهش، ۱۴,۳۴۰ تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، ۱۴,۴۰۰ تومان بیشترین قیمت و ۱۴,۳۴۰ تومان کمترین قیمت ثبت شده برای درهم امارات است.