قیمت لیر امروز

قیمت لیر امروز


سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ مصادف با ۳۰ می ۲۰۲۳ – به ۲,۶۱۰ (دو هزار و ششصد و ده ) تومان رسید.