قیمت لیر ترکیه امروز

قیمت لیر ترکیه امروز

سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ مصادف با ۳۰ می ۲۰۲۳ – به ۲,۶۱۰ (دو هزار و ششصد و ده ) تومان رسید.