آموزش فارکس

پیوت (Pivot) در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال، پیوت (Pivot) یکی از ابزارهای مهم برای پیش‌بینی روند بازار است. پیوت به معنی نقطه‌ای در نمودار قیمتی است که معمولا به صورت خط روی نمودار نشان داده می‌شود و به عنوان یک حد آستانه‌ای برای قیمت‌های بازار استفاده می‌شود.

یکی از استفاده‌های مهم پیوت در تحلیل تکنیکال، تعیین میزان حمایت و مقاومت در بازار است. هنگامی که قیمت از پیوت بالایی به سمت پایین حرکت می‌کند، پیوت به عنوان یک حد حمایتی در نظر گرفته می‌شود. از طرف دیگر، وقتی که قیمت از پیوت پایینی به سمت بالا حرکت می‌کند، پیوت به عنوان یک حد مقاومتی در نظر گرفته می‌شود.

 

پیوت بر اساس قیمت‌های بازار در روز قبل تعیین می‌شود. به طور کلی، پیوت به عنوان میانگین از قیمت بالا (high)، قیمت پایین (low) و قیمت پایانی (close) در روز قبل تعیین می‌شود. فرمول تعیین پیوت برای بازار اصلی (main market) به صورت زیر است:

Pivot = (High + Low + Close) / 3

در صورتی که بازار در روز جدید قیمت بالاتر از پیوت داشته باشد، به عنوان نشانه اینکه بازار قوی است و احتمال حرکت به سمت بالا بیشتر است، پیوت به عنوان حد مقاومتی در نظر گرفته می‌شود. از طرف دیگر، در صورتی که بازار در روز جدید قیمت پایین‌تر از پیوت داشته باشد، به عنوان نشانه اینکه بازار ضعیف است و احتمال حرکت به سمت پایین بیشتر است، پیوت به عنوان حد حمایتی در نظر گرفته می‌شود.

به علاوه، پیوت به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل فنی، می‌تواند برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار استفاده شود. در صورتی که قیمت از پیوت به سمت بالا حرکت کند و به عنوان یک حد مقاومتی عمل کند، می‌توان به عنوان نشانه‌ای برای ورود به بازار در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، در صورتی که قیمت از پیوت به سمت پایین حرکت کند و به عنوان یک حد حمایتی عمل کند، می‌توان به عنوان نشانه‌ای برای خروج از بازار در نظر گرفته شود.

همچنین، پیوت می‌تواند به عنوان یک ابزار برای تعیین ترند بازار نیز مورد استفاده قرار گیرد. اگر قیمت از پیوت به سمت بالا حرکت کند و به عنوان یک حد مقاومتی عمل کند، این به معنی این است که ترند بازار به سمت بالا است. از طرف دیگر، اگر قیمت از پیوت به سمت پایین حرکت کند و به عنوان یک حد حمایتی عمل کند، این به معنی این است که ترند بازار به سمت پایین است.

در نهایت، باید توجه داشت که پیوت تنها یکی از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال است و باید با سایر ابزارها مانند شمع‌های ژاپنی، شاخص‌های تکنیکال و نوسان‌سنج‌ها همراه استفاده شود تا بهترین تصمیمات در مورد ورود و خروج از بازار گرفته شود.

در تحلیل تکنیکال، سه نوع مختلف از پیوت وجود دارد که در ادامه توضیح داده می‌شود:

پیوت محاسبه شده با استفاده از قیمت باز: در این نوع پیوت، ابتدا قیمت باز محاسبه می‌شود و سپس با استفاده از فرمول زیر، سطح پیوت محاسبه می‌شود:

پیوت = (High + Low + Close) / 3

در این فرمول، High بیانگر بالاترین قیمت روز، Low بیانگر پایین‌ترین قیمت روز و Close بیانگر قیمت پایانی روز است.

پیوت محاسبه شده با استفاده از قیمت بسته: در این نوع پیوت، ابتدا قیمت بسته محاسبه می‌شود و سپس با استفاده از فرمول زیر، سطح پیوت محاسبه می‌شود:

پیوت = (Previous High + Previous Low + Previous Close) / 3

در این فرمول، Previous High بیانگر بالاترین قیمت روز قبل، Previous Low بیانگر پایین‌ترین قیمت روز قبل و Previous Close بیانگر قیمت پایانی روز قبل است.

پیوت محاسبه شده با استفاده از میانگین وزنی قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت: در این نوع پیوت، با استفاده از فرمول زیر، سطح پیوت محاسبه می‌شود:

پیوت = (Previous High + Previous Low + (2 x Previous Close)) / 4

در این فرمول، Previous High بیانگر بالاترین قیمت روز قبل، Previous Low بیانگر پایین‌ترین قیمت روز قبل و Previous Close بیانگر قیمت پایانی روز قبل است.

این نوع پیوت، به عنوان روش محاسبه پیوت پیشنهادی در برخی از سبد‌های بورسی مانند S&P 500 و Nasdaq 100 استفاده می‌شود.

معمولاً پیوت نوع اول به عنوان روش محاسبه پیوت پیشنهادی استفاده می‌شود

پیوت شیفت داده شده: در این نوع پیوت، از پیوت محاسبه شده با استفاده از قیمت بسته استفاده می‌شود، اما به جای استفاده از قیمت روز جاری، از قیمت روز گذشته استفاده می‌شود. این روش برای محاسبه سطح پیوت در داده‌های فارغ التحصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیوت برای دوره‌های مختلف: در این نوع پیوت، سطح پیوت برای دوره‌های مختلف (مانند هفته، ماه یا سال) محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، پیوت برای یک دوره یک هفته، با محاسبه میانگین قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در هر روز از آن هفته، محاسبه می‌شود.

پیوت در فریم‌های زمانی مختلف: در این نوع پیوت، سطح پیوت برای فریم‌های زمانی مختلف محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، پیوت برای یک دوره یک روز، با محاسبه میانگین قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در هر ساعت از آن روز، محاسبه می‌شود.

هر یک از این نوع پیوت‌ها ممکن است در شرایط مختلف به کار گرفته شوند و در برخی موارد ممکن است پیوت یک نوع بهتر از سایر نوع‌ها باشد. برای مثال، پیوت شیفت داده شده معمولاً برای محاسبه سطح پیوت در داده‌های فارغ التحصیلی استفاده می‌شود، در حالی که پیوت محاسبه شده با استفاده از قیمت باز، برای محاسبه سطح پیوت در بازارهای با حجم کم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید