برچسب آرشیوها: روانشناسی بازار

روانشناسی چرخه های بازار چیست؟

روانشناسی بازار

روانشناسی بازار چیست؟ روانشناسی بازار ایده ای است که جنبش های بازار وضعیت احساسی شرکت کنندگان را منعکس می کند (یا تحت تأثیر آنها قرار می گیرد). این یکی از مباحث اصلی اقتصاد رفتاری است و یک رشته میان رشته ای است که عوامل مختلفی را که قبل از تصمیم …

مطالعه بیشتر »