سیاست های تقسیم سود نقدی در سهام

برای تقسیم سود نقدی نتیجه عملکرد شرکت برای هر سال، از طریق صورت‌های مالی منعکس خواهد شد. حسابرس مستقل، صورت‌های مالی را حسابرسی و گزارش خود را منتشر می‌کند. صورت‌های مالی مشخص می‌کند شرکت چه مقدار سود دارد و گزارش حسابرس بیان می‌کند این سود چه مقدار قابل‌اتکا است. صورت‌های مالی همراه با گزارش حسابرس مستقل، در مجمع عمومی عادی سالیانه که سالی یک‌بار برگزار می‌شود، در اختیار سهامداران شرکت قرار می‌گیرد.

دستور کار مجمع، تصویب صورت‌های مالی توسط سهامداران شرکت است؛ یعنی بعد از قرائت گزارش حسابرس مستقل و توضیحات مدیران شرکت در مورد کارهای انجام‌شده و برنامه‌های آتی، تصویب صورت‌های مالی به رأی گذاشته می‌شود. بعد از تصویب صورت‌های مالی، نوبت تصویب مقدار سود تقسیمی می‌رسد. هیئت‌مدیره شرکت با توجه به مقدار سود، وضع نقدینگی شرکت، برنامه‌های آتی و سایر موارد، مقدار سود تقسیمی را به مجمع پیشنهاد می‌کند.

آیا هر نوع سودی قابل‌تقسیم است؟

سود قابل‌تقسیم، سودی است که:

  • ابتدا زیان انباشته احتمالی سال‌های قبل از آن کسر شود
  • سپس اندوخته قانونی و اندوخته‌های اختیاری در صورت لزوم کسر شود
  •  باقی‌مانده هر چه ماند سود قابل‌تقسیم است.

به‌عبارتی‌دیگر شرکت درصورتی  می‌تواند سود تقسیم کند که در پایان سال مالی سود انباشته داشته باشد.

نکته:

  • وقتی شرکت سود قابل تخصیص و تقسیم داشت، مجمع باید میزان سود تقسیمی را مشخص و تصویب کند.
  • معمولاً مجمع همان سود تقسیمی پیشنهادشده توسط هیئت‌مدیره شرکت را تصویب می‌کند
  • طبق ماده ۹۰ قانون تجارت در صورت وجود منافع قابل‌تقسیم، ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است؛

نمونه‌ای از جدول زمان‌بندی‌شده پرداخت سود:

شرکت توکاریل: کلیه اطلاعات مربوط به نحوه و زمان‌بندی تقسیم سود هر شرکت، در سایت کدال به نشانیcodal.ir وجود دارد و سهامداران هر شرکت می‌توانند با جستجوی شرکت مدنظر خود، از چگونگی دریافت سود آن مطلع شوند.

سیاست های تقسیم سود نقدی در شرکت های بورسی

اگر وضعیت نقدینگی شرکت به حدی نامطلوب باشد که حتی در موعد مقرر قانونی هم قادر به پرداخت سود نقدی نباشد، آنگاه شرکت از محل مطالبات سهامداران افزایش سرمایه داده و به‌جای وجه نقد، به سهامداران، سهام جدید می‌دهد. در این حالت تعداد سهام هر سهامدار به نسبت درصد مالکیت وی از سهام شرکت، افزایش خواهد یافت.

معمولاً مدیران شرکت برای تقسیم سود نقدی سیاست‌های خاصی دارند.

 

روش مبلغ ثابت:

در این روش بدون توجه به سود شرکت، هرسال مقدار مشخص و ثابتی سود به سهامداران پرداخت می‌شود. در این روش در سال‌هایی که سود شرکت بیشتر از مبلغ ثابت تعیین شده است، مقدار مازاد سود، اندوخته می‌شود تا در سال‌هایی که سود کم است، از محل آن بتوان سود ثابت را پرداخت کرد.

 

روش درصد ثابتی از سود

در بعضی موارد امکان دارند شرکت‌ها از محل سود انباشته (سود تقسیم‌نشده سال‌های گذشته) یا از محل اندوخته‌های احتیاطی (نه اندوخته قانونی)، به سهامداران سود پرداخت کنند.

جمع‌بندی:

پرداخت سود نقدی یکی از روش های تقسیم سود است. تقسیم سود روش‌های دیگری مانند سهام جایزه، تجمیع سهام، تجزیه سهام و… را نیز دارد؛ اما در این مطلب به سیاست‌های پرداخت سود نقدی که از سوی هیئت‌مدیره شرکت‌ها اتخاذ می‌شود پرداخته شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلاس خصوصی آموزش فارکساطلاعات بیشتر
+