آموزش فارکس

الگوهای کندل استیک برتر در بازار کدام است؟

الگوهای کندل استیک برتر در بازار کدام است؟ در معامله گری الگوهای کندل استیک ابزارهای بسیار مهمی به شمار می آیند. درک این الگوها به معامله گر در درک بهتر مسیرهای حرکت بازار و درنتیجه تصمیم گیری بهتر کمک می کند. الگوهای کندل استیک متعددی وجود دارد که نشان دهنده حرکت های صعودی یا نزولی است. در این مقاله به طور خلاصه انواع الگوهای کندل استیک را توضیح می دهیم و 10 آرایش برتر که تمامی معامله گرها باید مطلع باشند را معرفی می کنیم.

الگوهای کندل استیک چیست؟

کندل استیک الگوهای شمعی است که قیمت سهام در بازه زمانی معین را نشان می دهد. اطلاعات ارائه شده در نمودار شامل قیمت آغازین, قیمت پایانی, بالاترین قیمت آن بازه زمانی و پایین ترین قیمت آن بازه زمانی است.

برای این که متداول ترین الگوهای کندل استیک مورد استفاده در استراتژی های معامله را شناسایی کرده و بهترین را انتخاب کرد, معامله گرها باید نحوه تاثیر گذاری شیب الگوها که بر روند بازار را بفهمند. در جدول پایین به دو دسته اصلی حرکت قیمت که انواع کندل استیک ها نشان می دهند به طور خلاصه اشاره کرده ایم.

الگوهای صعودی کندل استیک:

انواع جهت
ستاره صبحگاهی صعودی (معکوس)
بولیش اینگالفینگ صعودی (معکوس)
دوجی صعودی / نزولی
هامر صعودی (معکوس)
بولیش هارامی صعودی (معکوس)
الگوی پیرسینگ (پوشش شکاف) صعودی(معکوس)
نمودارهای داخلی صعودی (استمرار)
لانگ ویکس صعودی / نزولی (معکوس)

 

الگوهای نزولی کندل استیک:

انواع جهت
ستاره عصرگاهی نزولی (معکوس)
بریش اینگلفینگ نزولی (معکوس)
دوجی نزولی / صعودی
بریش هارامی نزولی (معکوس)
پوشش ابر سیاه نزولی (معکوس)
نمودارهای داخلی نزولی / صعودی
لانگ ویکس نزولی / صعودی
ستاره های شوتینگ نزولی (معکوس)

 

 

 1. ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی

الگوهای کندل استیک ستاره صبح گاهی و ستاره عصرگاهی هر کدام در انتها روند شکل می گیرند و الگوهای معکوس را نشان می دهند.

همان طور که در تصویر پایین مشخص است اولین کندل استیک همسو با جهت است که پس از آن کندل نزولی یا صعودی در قسمت کوچک بدنه وجود دارد.

معامله این الگوی کندل استیک به طور جداگانه به کندل تاییدیه در جهت معکوس نیاز دارد به طور مثال معامله گرها پس از کندل نزولی به ستاره عصرگاهی توجه می کنند.

 

 

 1. بولیش و بریش اینگلفینگ

 • الگوی بولیش یا بریش اینگلفینگ، الگوهای معکوس را نشان می دهد.
 • آرایش کندل استیک بولیش، اهمیت بیشتر روند صعودی نسبت به روند نزولی را نشان می دهد. همان طور که در الگوی پایین مشخص است, قسمت سبز بدنه (روند صعودی) کاملا الگوی اول (روند نزولی) را پوشانده است.
 • الگوی بریش انگلفینگ کندل کوچک سبز رنگ بوده که پس از آن کندل بزرگ تر قرمز رنگ قرار گرفته که کندل سبز رنگ را پوشانده است.

 

 

 

 

 1. دوجی

 • الگوی کندل استیک دوجی غیر قطعی بودن بازار سهام را نشان می دهد. این الگو به معنای جهت معکوس قطعی روند جاری یا ادغام است.
 • این الگو در این قسمت ها وجود دارد: در قسمت بالایی جهت رو به بالا, در قسمت پایینی جهت رو به پایین, یا در قسمت میانی.
 • خود نمودار کندل استیک یک قسمت کوچک تنه دارد که میان قسمت بالاتر و پایین تر متمرکز شده است.

 

 

 1. هامر

 • کندل هامر به صورت صعودی معکوس نشان داده می شود. معمولا در قسمت پایینی جهت رو به پایین رخ می دهد.
 • آرایش این نوع کندل از قسمت کوچک بدنه تشکیل شده است که به موجب آن قیمت آغازین, قیمت پایانی, بالاترین قیمت آن بازه زمانی و پایین ترین قیمت آن بازه زمانی یکسان است. در زیر قسمت بدنه یک سایه بلند وجود دارد که باید بیش از دو برابر از قسمت بدنه بلندتر باشد.

 

 

 1. بولیش و بریش هارامی

 • الگوی بولیش یا بریش نشان دهنده الگوهای معکوس است.
 • کلمه هارامی, به معنی باردار در زبان ژاپنی است و دلیل انتخاب این نام برای نمودار, شباهت زیاد نمودار با زن باردار است. همان طور که در تصویر پایین مشخص است, کندل دوم در الگو باید در قسمت بدنه کندل اول قرار گیرد. این مورد در دو کندل بولیش و بریش هارامی صدق می کند.
 • جهت رو به پایین بر بولیش هارامی مقدم بوده و جهت رو به بالا بر بریش هارامی مقدم است.

 

 

 1. پوشش ابر سیاه

 • الگوی پوشش ابر سیاه, یک الگوی معکوس نزولی است.
 • الگوی کندل باید در حین جهت به سمت بالا رخ دهد. همان طور که در تصویر پایین مشخص است, پس از کندل بریش, کندل بولیش قرار دارد.
 • این نوع کندل بریش باید ضوابط مشخصی را تثبیت کند تا الگوی پوشش ابر سیاه معتبر شود:
 • قیمت آغازین باید بیش از قیمت پایانی روزهای گذشته باشد.
 • قیمت پایانی باید پایین تر از نیمه های کندل بولیش روز قبل باشد.
 • الگوی پوشش ابر سیاه تا حدودی به الگوی بریش اینگلفینگ شباهت دارد. تنها تفاوت میان این دو مربوط به کندل دوم می شود. در الگوی بریش اینگالف, قیمت آغازین دومین کندل استیک بالاتر از قیمت پایانی کندل اول است. در حالی که قیمت آغازین پوشش ابر سیاه بالاتر از نوک کندل اول است و قیمت پایانی پایین تر از نیمه قسمت تنه کندل استیک دوم قرار دارد.

 

 

 

 1. الگوی پیرسینگ

 • الگوی پیرسینگ, الگوی معکوس کندل استیک صعودی است.
 • آرایش الگوی پیرسینگ از دو جز تشکیل شده است:
 • کندل بریش
 • کندل بولیش
 • الگوی پیرسینگ زمانی رخ می دهد که قیمت پایانی کندل بولیش بالاتر از مرکز کندل بریش در بازار تجاری رو به پایین باشد.
 • فاصله قیمت آغازین دومین کندل باید در بازار آزاد کمتر شود و همان طور که در شکل مشخص است پس از آن قیمت آغازین بالاتر از قسمت مرکزی کندل قبل باشد.
 • الگوهای پیرسینگ و پوشش ابر سیاه مشابه به هم هستند. تفاوت موجود به خط پیرسینگ مربوط می شود که همان طور که در بالا اشاره شد یک الگوی معکوس صعودی است. این در حالی است که الگوی پوشش ابر سیاه نوعی الگوی معکوس نزولی می باشد.

 

 

 

 1. نمودارهای داخلی

 • الگوی نوار داخلی در بازار معامله استفاده می شود. لزوما بالا و پایین نمودار داخلی درون پارامترهای کندل قبل یا ,کندل مادر, قرار دارد.
 • نمودارهای داخلی در جهت معامله حرکت می کنند اگر جهت بازار رو به پایین باشد, با وجود نمودار داخلی, معامله گر به دنبال ادامه با موقعیت کوچک است. هنگامی که بازار رو به بالا باشد نیز همین راهکار استفاده می شود.
 • انجام معامله در جهت گرایش بازار همیشه به عنوان راهکار سطوح حمایت / مقاومت نمی باشد و نمی تواند طرف معکوس را نشان دهد. طبق سبک های کلاسیک, امتیازات ورود برای معامله گرها در بالا یا پایین قسمت بالایی قیمت یا پایینی قیمت نوار مادر قرار دارد که به جهت معامله گر بستگی دارد.
 • همچنین الگوی نوار داخلی با الگوی کندل استیک بولیش یا بریش هارامی شباهت دارد. تفاوت موجود بین دو الگو: در نوار داخلی تنها قسمت های بالایی قیمت و پایینی قیمت بررسی می شود و قسمت تنه اهمیتی ندارد.

 

 

 

 1. لانگ ویکس

 • الگوهای کندل استیک لانگ ویکس, جهت معکوس در معامله را نشان می دهند.
 • این الگو زمان ارزیابی قیمت ها را آنالیز کرده و سپس قبول نمی کند. الگوی ویکس نشان دهنده قیمت های نپذیرفته شده است.
 • شناسایی جهت بازار به منظور تجزیه و تحلیل مفهوم لانگ ویکس بسیار حائز اهمیت است.
 • شناسایی سطوح مهم و پرایس اکشن اغلب با الگوهای لانگ ویکس در ارتباط است.

 

 

 

 1. ستاره شوتینگ

 • ستاره شوتینگ نوعی کندل نزولی است و قسمت کوچک بدنه نزدیک به قیمت پایان روز است. این کندل پس از تمایل به بالا رخ می دهد و به طور بالقوه جهت معکوس قسمت پایین را نشان می دهد.
 • فاصله میان قیمت کندل آغازین و بالایی باید دو برابر بیش از قسمت تنه ستاره شوتینگ باشد. فاصله میان کمترین قیمت در روز و قیمت پایانی روز باید یا بسیار ناچیز بوده یا اصلا وجود نداشته باشد.

 

 

به این مطلب امتیاز دهید
[Total: 4 Average: 2.5]
دکمه بازگشت به بالا